KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THAM GIA CỦA VIỆT NAM
04:52 23/02/2018
Tải về ở đây: KHTT ASCC 2025 va Dinh huong tham gia cua Viet Nam.docx