KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THAM GIA CỦA VIỆT NAM
11:29 22/07/2017
Tải về ở đây: KHTT ASCC 2025 va Dinh huong tham gia cua Viet Nam.docx