Bảng đăng ký ưu tiên tuyên truyền ASEAN giai đoạn 2019-2020
01:00 19/11/2019
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI: Bảng đăng ký ưu tiên tuyên truyền ASEAN giai đoạn 2019-2020


Đăng ký ưu tiên tuyên truyền ASEAN 2019-2020:
  • Để nhận các chỉ đạo, định hướng và thông tin cập nhật về ASEAN từ kho dữ liệu chung
  • Để download dữ liệu và khai thác tuyên truyền về ASEAN
  • Để ĐĂNG KÝ các nhu cầu cần cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền của các Bộ, ngành, địa phương
  • Để chia sẻ, quảng bá hình ảnh, thế mạnh, lĩnh vực chuyên ngành của các Bộ, ngành, địa phương cần tuyên truyền lên kho dữ liệu chung
***Lưu ý: Các nội dung có thể tiếp tục cập nhật, update khi có nhu cầu

Đăng ký