Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước chống tra tấn
11:26 03/12/2020
Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tham gia phiên bảo vệ Báo cáo quốc gia lần thứ Nhất về thực thi Công ước chống tra tấn, tổ chức tại Thụy Sĩ.
Cổng Thông tin điện tử Aseanvietnam.vn – Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người cùng 14 phụ lục kèm theo và bài phát biểu của đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương – Trưởng đoàn Việt Nam tại Phiên trình bày và bảo vệ Báo cáo quốc gia tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ.

File đính kèm:
0.Báo cáo CAT của Việt Nam gửi Ủy ban CAT.pdf
1.Bài phát biểu khai mạc của Trưởng đoàn Việt Nam.pdf
2.Bài phát biểu mở đầu Phiên 15-11-2018 của Trưởng đoàn VN.pdf
3.Bài phát biểu bế mạc của Trưởng đoàn Việt Nam.pdf
Phụ lục 1. Danh sách các luật ban hành năm 2015.pdf
Phụ lục 2. Danh sách Hội nghị, Hội thảo.pdf
Phụ lục 3. Đào tạo liên quan đến quyền con người.pdf
phụ lục 4. Hiến pháp và pháp luật về quyền con người.pdf
Phụ lục 5. Hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước.pdf
Phụ lục 6. Chức năng các Bộ, ngành.pdf
Phụ lục 7. Các văn bản hành chính về quá trình xây dựng Báo cáo.pdf
Phụ lục 8. Các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên.pdf
Phụ lục 9. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp.pdf
Phụ lục 10. Danh sách văn bản cải cách hành chính.pdf
Phụ lục 11. Thông tin về kết quả xử lý các vụ việc, vụ án....pdf
Phụ lục 12. Danh mục yêu cầu dẫn độ.pdf
Phụ lục 13. Danh sách Bộ, ngành, địa phương có Kế hoạch triển khai Công ước.pdf
Phụ lục 14. Cơ quan điều tra hình sự, thi hành án hình sự.pdf