Hội thảo tham vấn và triển khai các hoạt động của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) năm 2019
04:35 28/05/2020
Ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo tham vấn của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN năm 2019.


Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với vai trò là Cơ quan chủ trì, tham gia ACWC của Việt Nam tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức là thành viên thuộc Mạng lưới ACWC quốc gia như: Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu giới và phát triển, Mạng Giới và phát triển cộng đồng cùng đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế như UNICEF, Save the Children, Childfund …

Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban với việc hoàn thành đa số các mục tiêu, ưu tiên được đề ra trong Kế hoạch công tác, góp phần không nhỏ thúc đẩy các quyền, phúc lợi, sự phát triển và tham gia của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN.

          Quang cảnh tại buổi Hội thảo.


Qua 9 năm, các thành viên Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của ACWC như đảm nhiệm vai trò Chủ tịch lâm thời của Ủy ban giai đoạn 2010-2011, Phó Chủ tịch ACWC giai đoạn 2016-2017; đưa ra nhiều sáng kiến, hoạt động trong thúc đẩy thực hiện những vấn đề liên quan đến các Công ước như vấn đề về quyền có quốc tịch, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là bạo lực trường học, trên môi trường mạng và xâm hại tình dục.

Những nỗ lực, kết nối các hoạt động khu vực với những hoạt động, chương trình quốc gia của Việt Nam đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của Ủy ban. Đặc biệt, sự ra đời của Mạng lưới ACWC Việt Nam từ năm 2011 với các cuộc họp, hoạt động tham vấn đều đặn hàng năm ở các miền đã giúp kịp thời cập nhật, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm
trong thực hiện, thúc đẩy và bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em. Nhờ đó, rất nhiều sáng kiến, ưu tiên quốc gia đã được các thành viên Việt Nam lồng ghép, kết hợp khi tham gia các hoạt động, dự án chung của khu vực.

Tại Hội thảo, các đại biểu được cập nhật, chia sẻ thông tin về những hoạt động của và tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác của Ủy ban giai đoạn 2016-2020; phổ biến các tài liệu quan trọng của khu vực về phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, Hội thảo tiến hành rà soát, đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về Xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em ở cấp quốc gia. Đây là hoạt động do ACWC Thái Lan là đầu mối, trong đó tập trung vào 08 điểm hành động, xác định những tiến bộ, điển hình tốt cũng như những thách thức để đưa ra các giải pháp và kế hoạch trong thời gian tới. 

Ông Victor Karuman, Tư vấn khu vực trình bày tại Hội thảo.

Hội thảo diễn ra thành công với nhiều ý kiến được đề xuất. Các đại biểu đều hi vọng Mạng lưới ACWC Việt Nam tiếp tục có thêm những trao đổi, thảo luận cụ thể hơn trong năm nay và những năm tới, góp phần thúc đẩy, bảo vệ hơn nữa các quyền và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em.