ASEAN thúc đẩy nhận thức về Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025 cho các cơ quan liên quan tại các nước CLMV
08:12 25/01/2021
Nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025, Chính phủ Cam-pu-chia với sự hỗ trợ của Quỹ Hợp tác ASEAN – Trung Quốc đã tổ chức Hội thảo về Kế hoạch tổng thể từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại Siem Reap.

Với chủ đề “Hội thảo kết nối ASEAN về Tăng cường nhận thức của Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025 cho các cơ quan liên quan tại các nước CLMV”, Hội thảo có sự tham dự của hơn 130 đại biểu đến các cơ quan chính phủ, học viện, trường học và khu vực tư nhân từ các nước Cam-pu-chia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Ban thư ký ASEAN, Trung Quốc. Ngân hàng đầu tư hạ tầng Châu Á và Trung tâm ASEAN – Trung Quốc.


Các thành viên tham gia “Hội thảo kết nối ASEAN về Tăng cường nhận thức của Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025 cho các cơ quan liên quan tại các nước CLMV”

Hội thảo nhằm mục tiêu hỗ trợ việc thực hiện các ưu tiên chung trong MPAC 2025 và thúc đẩy việc phối hợp, hợp tác và quan hệ đối tác giữa các bên liên quan bao gồm các điều phối viên và đầu mối quốc gia cho từng lĩnh vực chiến lược, đại diện của các cơ quan chủ trì việc thực hiện cũng như các cơ quan/bộ ngành có liên quan của các nước CLMV. Hội thảo cũng cung cấp cơ hội chia sẻ thông tin, bài học và điển hình tốt trong việc thực hiện 05 lĩnh vực chiến lược của MPAC 2025. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng thúc đẩy môi trường thân thiện và hợp tác cho các đại biểu tham dự trong việc xây dựng mạng lưới nhằm chia sẻ điển hình tốt trong việc thực hiện các sáng kiến khác nhau của MPAC và đề xuất dự án.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cam-pu-chia Kan Pharidh đã nhấn mạnh rằng MPAC 2025 là một kế hoạch dài hạn, liên trụ cột và liên ngành mà đang ở giai đoạn đầu của việc thực hiện, do đó, cần thúc đẩy sự tham gia chặt chẽ và xã hội hóa giữa các bên liên quan nhằm nâng cao hình ảnh và nhận thức về Kết nối ASEAN. Chỉ còn một vài năm nữa là đến 2025, chúng ta cần làm việc hơn nữa để đạt được mục tiêu của 05 lĩnh vực chiến lược trong MPAC.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội