Diễn đàn ASEAN về Tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
07:49 25/01/2021
Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 8 năm 2018 tại Singapore, Diễn đàn ASEAN về Tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ đã được Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Quyền con người (AICHR) và Ủy ban về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) đồng tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Phát triển xã hội và Gia đình và Bộ Ngoại giao Singapore. Đây là dự án đầu tiên nhằm mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ thông qua tăng cường quyền năng kinh tế.

Diễn đàn bao gồm 05 phiên, cụ thể là: (1) Tăng cường quyền năng cho nữ lao động tại nơi làm việc; (2) Phá bỏ các rào cản và tái xây dựng các doanh nghiệp truyền thông; (3) Tạo dựng các doanh nghiệp mới trong các ngành công nghiệp mới nổi; (4) Định hình văn hóa doanh nghiệp cho việc phát triển lãnh đạo nữ và (5) Tăng cường quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế bạc.

Đại diện của AICHR, ACWC và các quan chức cấp cao về kinh tế, Mạng lưới doanh nhân nữ ASEAn cũng như khu vực tư nhân, đại diện của các tổ chức phi chính phủ từ các nước thành viên ASEAN đã chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi các điển hình tốt về sự tham gia và tăng cường quyền năng kinh tế nhiều hơn cho phụ nữ trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời.


Các thành viên tham gia Diễn đàn ASEAN về Tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tổng thống Singapore Halimah Yacob đã nhấn mạnh để có thể tận dụng tối đa tiềm năng kinh tế, ASEAN cần làm hơn nữa để khai thác tiềm năng của tất cả mọi người, bao gồm phụ nữ chiếm một nửa dân số khu vực. Bên cạnh đó, để phụ nữ có thể tiến bộ và đóng góp trong công việc và xã hội, cần phải có sự thay đổi trong suy nghĩ về việc đối xử với phụ nữ trong công việc trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống cũng như là quan niệm về trách nhiệm chăm sóc trong gia đình.

Các diễn giả và đại biểu tham dự Diễn đàn đã chia sẻ tầm quan trọng của cộng đồng, người dân và khu vực tư nhân nhằm lồng ghép “cách tiếp cận suốt đời” vào trong việc xây dựng chính sách và cùng nhau tạo dựng một môi trường hòa nhập mà cho phép và tăng cường quyền năng cho phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động, làm việc và giữ những vị trí lãnh đạo. Các đại biểu cũng nhất trí rằng cần khuyến khích phụ nữ tiếp cận công nghệ mới và thúc đẩy học tập suốt đời để họ được trang bị và chuẩn bị cho những xu thế mới trong thị trường lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong bối cảnh dân số già trong khu vực và sự dễ bị tổn thưởng của phụ nữ cao tuổi trong xã hội đang gia tăng, các diễn giả và đại biểu đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc trang bị và tăng cường quyền năng cho phụ nữ cao tuổi với các công cụ đúng đắn để cho phép họ tiếp cận và quay trở lại thị trường lao động để họ có thể tự lực, tiếp tục năng động và có thể sống có ý nghĩa trong những năm cuối cùng của cuộc đời.


Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội