Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tham dự Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.
07:38 25/01/2021
Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2018, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tham dự Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.

Lễ ra mắt chính thức của Ủy ban có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện của 29 đơn vị thành viên nhằm chuẩn bị tốt cho việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.

Phát biểu tại buổi lễ với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết “Kể từ khi được giao vai trò chủ trì Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam  năm 2009, Bộ LĐTBXH đã chủ động và tích cực thực hiện vai trò điều phối của cả trụ cột, kể cả ở trong nước và khu vực. Trải qua 10 năm, chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và xây dựng được mạng lưới phối hợp và hợp tác hiệu quả, góp phần vào những thành tựu đáng khích lệ của Cộng đồng ở cấp khu vực. Hàng năm, Bộ LĐTBXH đều tổ chức các cuộc họp giao ban với các cơ quan đầu mối để trao đổi những ưu tiên, các vấn đề liên ngành cũng như các mối quan tâm của các cơ quan trong nước cũng như các vấn đề khu vực để đảm bảo thực hiện đồng vận các hoạt động, sáng kiến liên quan”.

Trong những năm qua, LĐTBXH cũng đã chủ trì xây dựng và thực hiện nhiều ưu tiên khu vực, bao gồm:

+ Việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng VHXH ASEAN 2009-2015 và các văn kiện trình Cấp cao ASEAN ghi nhận và thông qua;

+ Phối hợp với các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 26/1/2016 phê duyệt Đề án xây dựng và thực hiện các Mục tiêu của Cộng đồng VHXH ASEAN tại Việt Nam đến năm 2025. Trên cơ sở Đề án, các Bộ, ngành trực thuộc Cộng đồng và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã xây dựng các Kế hoạch hành động để hiện thực hóa các Mục tiêu của Cộng đồng VHXH hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025. Đề án được các nước ASEAN đánh giá cao và coi đó là một sáng kiến có giá trị của Việt Nam trong việc mang ASEAN đến gần với người dân, với các địa phương hơn, xây dựng tinh thần thuộc về Cộng đồng, về một mái nhà chung của khu vực thông qua việc lồng ghép thực hiện các mục tiêu của khu vực trong các chính sách, chương trình của Bộ, ngành, địa phương, nâng cao năng lực của cán bộ, tăng cường truyền thông... để xây dựng một Cộng đồng gắn kết, mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, tự cường và năng động.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định năm 2020 là năm bản lề của cả ASEAN và Việt Nam khi Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá và tổng kết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và cũng là năm giữa kỳ thực hiện các Kế hoạch Tổng thể của 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Với khẳng định “Đây là dấu mốc quan trọng và có ý nghĩa đối với cả ASEAN và Việt Nam”, Bộ trưởng đề nghị Ủy ban xem xét, tập trung vào một số định hướng như: (i) xây dựng Chủ đề năm chủ tịch phản ánh được những mong muốn của khu vực, mong muốn của người dân về một cộng đồng hòa nhập, mang lại lợi ích cho người dân, sẵn sàng trước những thách thức trong thời đại mới; (ii) xây dựng lộ trình và các sáng kiến, các văn kiện giải quyết những thách thức của ASEAN. Việc triển khai đề xuất các sáng kiến này cần phải được lồng ghép ngay vào trong những hoạt động, ưu tiên của ASEAN trong năm 2019 để có thể kịp được tiến độ thông qua văn kiện vào năm 2020, bao gồm cả hoạt động đánh giá giữa kỳ việc thực hiện KHTT của 3 trụ cột của Cộng đồng trong đó sẽ đòi hỏi tất cả các cơ quan chuyên ngành, các cơ quan điều phối phải hoạt động hết sức tích cực cùng nguồn lực thực hiện lớn; (iii) huy động sự tham gia tích cực của tất cả các Bộ, ngành liên quan ở tất cả các cấp và sự chuẩn bị chu đáo ngay từ bây giờ về nguồn lực con người, nguồn lực về vật chất, hậu cần; (iv) đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ của các cơ quan liên quan.

Với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban và chủ trì Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định đây là vinh dự song đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn. Theo đó, Bộ trưởng rất mong sẽ được sự chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của Chính phủ, của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan để hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch của Cộng đồng VHXH ASEAN năm 2020./.