Bộ Thông tin và Truyền thông: Cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền
06:32 25/03/2019
Tại hội nghị đã có báo cáo tình hình công tác nhân quyền trong tháng 4, đồng thời quán triệt Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 2-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền về quyền con người. Các đại biểu tham dự cũng đã có những thảo luận xung quanh Luật Tôn giáo tín ngưỡng và sự phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế về tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

Ngày 26-4, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền. Chủ trì hội nghị có ông Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ TT&TT, cùng đại diện trên 40 cơ quan báo chí.

Tại hội nghị đã có báo cáo tình hình công tác nhân quyền trong tháng 4, đồng thời quán triệt Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 2-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền về quyền con người. Các đại biểu tham dự cũng đã có những thảo luận xung quanh Luật Tôn giáo tín ngưỡng và sự phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế về tự do tôn giáo, tín ngưỡng.


Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị (ảnh: An ninh Thủ đô)

Tại hội nghị Tiến sỹ Bùi Thanh Hà – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ đã thong tin một số vấn đề quan trọng đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng như quyền con người trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, pháp luật của Việt Nam đã ghi nhận các quyền này trong văn bản gốc đó là các bản Hiến Pháp (Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013). Và để cụ thể hóa các quyền này trong Hiến pháp.

Tiến sỹ  Bùi Thanh Hàcho biết Luật tín ngưỡng, tôn giáo là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo từ trước đến nay. Luật có nhiều điểm mới, tiến bộ thể hiện rõ nét và đầy đủ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo;… phù hợp với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Một trong những nội dung mới, mang tính căn bản trong Luật, phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế đó là quy định về quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác. Bên cạnh đó, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính, khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật có liên quan; cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.

Như vậy, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền tự thân, không do một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào ban tặng; là quyền của tất cả mọi người và quyền này không bị giới hạn bởi quốc tịch, giới tính, độ tuổi. Đây cũng là quy định tương đồng với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT  khẳng định, quyền con người là khát vọng, giá trị chung của nhân loại. Nhà nước Việt Nam luôn xác định mục tiêu phấn đấu tất cả vì con người, hướng tới đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của con người, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đồng thời chủ động ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lại vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm quyền tự do, dân chủ... nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam./.

Công Đảo