Nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ ASEAN họp tại Việt Nam
01:33 20/04/2018
Cuộc họp tập trung vào chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ và các hoạt động với đối tác sẽ diễn ra trong 5 ngày.
Từ ngày 16 đến 21/7, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ 53 nhóm công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 53) và các sự kiện bên lề tại Hà Nội và Quảng Ninh. Đây là cuộc họp được tổ chức định kỳ 3 lần mỗi năm.


Buổi thảo luận giữa Việt Nam và Nhật Bản trong một cuộc họp Nhóm Công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN trước đây. Ảnh: Cục Sở hữu trí tuệ

Cuộc họp AWGIPC 53 lần này tập trung vào các vấn đề, như: chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025; các hoạt động hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa ASEAN và đối tác như AANZFTA, WIPO, Cơ quan Sáng chế châu Âu, Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản.

Bên lề cuộc họp, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh sẽ tổ chức khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về đăng ký và bảo hộ chỉ dẫn địa lý tỉnh Quảng Ninh. Đây được coi là cơ hội để Việt Nam giới thiệu và quảng bá về chỉ dẫn địa lý đến bạn bè quốc tế.

Cuộc họp lần thứ 9 Tiểu ban Sở hữu trí tuệ Hiệp định Tự do thương mại ASEAN - Australia - New Zealand cũng sẽ diễn ra sau AWGIPC 53.
(Biên tập)