Tăng cường hợp tác thực chất ASEAN - New Zealand
01:37 20/04/2018
Ngày 10/7/, Cuộc họp lần thứ 5 Uỷ ban hợp tác chung ASEAN - New Zealand (ANZJCC) đã diễn ra tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia).

Cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN - New Zealand giai đoạn 2016-2020 (KHHĐ 2016-2020) với trọng tâm là Chiến lược Con người và Chiến lược Thịnh vượng, đồng thời trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Tham dự cuộc họp có Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR), Đại sứ New Zealand tại ASEAN cùng đại diện cơ quan liên quan và Ban Thư ký ASEAN. Đại sứ Nguyễn Hoành Năm, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã tham dự Cuộc họp.Các đại biểu tham dự Cuộc họp lần thứ 5 Uỷ ban hợp tác chung ASEAN - New Zealand.

Tại cuộc họp, hai bên bày tỏ hài lòng với kết quả đạt được trong việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - New Zealand trong thời gian qua. Đáng chú ý cho đến nay, 52/59 dòng hành động được đưa vào triển khai trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, văn hoá - xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển và kết nối.

Đại diện các nước thành viên ASEAN đánh giá cao việc New Zealand tích cực tham gia các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và hợp tác trên các lĩnh vực chuyên ngành; đánh giá cao vai trò chủ động tích cực của New Zealand trong việc đề xuất, xây dựng các chương trình/dự án, nhất là cho Chiến lược Con người và Thịnh vượng, nhằm thúc đẩy hơn nữa hiểu biết và hợp tác ASEAN - New Zealand trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân… góp phần triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và 03 Kế hoạch tổng thể về chính trị-an ninh, kinh tế và văn hoá-xã hội.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác thực chất và hiệu quả trong các lĩnh vực cùng quan tâm như thúc đẩy hoà bình, ổn định và an ninh tại khu vực, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp đặt ra những thách thức trong việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, tự do hoá thương mại...

Hai bên nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh và ASEAN ưu tiên như nông nghiệp, đào tạo tiếng Anh, đào tạo nghề, an ninh lương thực, ứng phó thiên tai, thu hẹp khoảng cách phát triển, kết nối, đặc biệt là triển khai hiệu quả Chiến lược Con người và Thịnh vượng.

Tại cuộc họp, Đại sứ New Zealand tại ASEAN khẳng định chính sách coi trọng hợp tác với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tích cực tham gia các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, tích cực đóng góp duy trì duy trì hoà bình, ổn đỉnh, an ninh ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; nhấn mạnh việc ủng hộ ASEAN trong triển khai tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và hợp tác hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm đánh giá cao kết quả hợp tác giữa New Zealand với ASEAN nói chung và với Việt Nam nói riêng thời gian qua thông qua việc hỗ trợ triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và hợp tác trên các lĩnh vực như thu hẹp khoảng cách phát triển, ứng phó thiên tai, đào tạo tiếng Anh, đào tạo nghề, nông nghiệp và an ninh lương thực.

Đại sứ Nguyễn Hoành Năm đề nghị New Zealand với vai trò đối tác chiến lược của ASEAN tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.  

Vào tháng 11/2015 tại Kualar Lumpur, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ ASEAN - New Zealand thành đối tác chiến lược và thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 với trọng tâm là Chiến lược Con người và Thịnh vượng. Để triển khai hai Chiến lược này, New Zealand đã cam kết 200 triệu đô la New Zealand trong 3 năm.

Dự kiến, cuộc họp lần thứ 6 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - New Zealand sẽ được tổ chức vào năm 2018./.

(Biên tập)