Doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) chuyển hướng đầu tư sang ASEAN