Hội thảo Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng
09:02 16/10/2019
Sáng 29-9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và triển vọng. Giáo sư, Tiến sĩ (GS,TS) Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Lê Văn Toan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ; bà Preeti Saran, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.
Dự Hội thảo khoa học quốc tế còn có đại diện một số Đại sứ quán các nước ASEAN; các học giả, doanh nhân Ấn Độ; đại diện một số cơ quan, Viện nghiên cứu tại Trung ương và Hà Nội.


GS,TS Tạ Ngọc Tấn; bà Preeti Saran; PGS,TS Lê Văn Toan, đồng chủ trì Hội thảo.


Trong báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học quốc tế, GS,TS Tạ Ngọc Tấn khẳng định, quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam đã có truyền thống lâu đời và được các nhà lãnh đạo Việt Nam - Ấn Độ qua nhiều thời kỳ luôn khẳng định ủng hộ nhau, hợp tác cùng phát triển vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực. Việt Nam và Ấn Độ luôn coi trọng quan hệ và nhất trí cao trong việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực theo năm trụ cột chính: Kinh tế, chính trị; văn hoá - giáo dục, khoa học, kỹ thuật; năng lượng và quốc phòng - an ninh.

GS,TS Tạ Ngọc Tấn cũng nhấn mạnh, hơn 20 năm qua, tuy hợp tác phát triển Việt Nam - ASEAN - Ấn Độ đã không ngừng phát triển, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, nhưng những gì đã đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có và kỳ vọng của mỗi bên. GS,TS Tạ Ngọc Tấn mong muốn Hội thảo quốc tế lần này tập trung thảo luận sâu một số vấn đề như làm rõ hơn bối cảnh thời đại, khu vực và thế giới, tình hình từng nước và những tác động đa chiều đến hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN-Ấn Độ.


Đại biểu nước ngoài dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran nhấn mạnh, Hội thảo diễn ra vào thời điểm Việt Nam đảm nhận vai trò điều phối quan hệ Ấn Độ - ASEAN trong giai đoạn 2016-2018. Đây là thời điểm quan trọng đối với Ấn Độ. Ấn Độ xác định Việt Nam luôn là đối tác chiến lược quan trọng và quý giá trong quan hệ với ASEAN. Vì vậy, cần có chiến lược sâu rộng để phát huy mối quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những thành tựu và hạn chế của hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN-Ấn Độ trên các lĩnh vực. Từ đó đánh giá yếu tố tác động, đưa ra được các dự báo về triển vọng họp tác; đề ra sáng kiến, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, yếu kém... tăng cường yếu tố tích cực nhằm mở rộng hơn nữa hiệu quả hợp tác, tận dụng mối quan hệ ASEAN - Ấn Độ, tạo cơ hội phát triển cho Việt Nam nói riêng, Ấn Độ và ASEAN nói chung.

Trong hai ngày, 29 và 30-9, 130 học giả, nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu sẽ trình bày 122 tham luận tập trung vào một số nội dung lớn như: Quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, năng lượng, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, vấn đề Biển Đông, theo ba phiên.

Trước đó, một số Hội thảo khoa học liên quan tới quan hệ hợp tác Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ  trong các lĩnh vực cũng đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hồi giữa năm 2015.
(qdnd.vn)