Bình Phước_ Lão nông hiến đất trị giá 4 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới