Nhịp cầu cộng đồng: Đại sứ quán Việt Nam lào giao lưu 56 năm quan hệ song phương