Phục hồi nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Lào, Điện Biên