Ngày đầu tiên ở Bentiu - Nam Sudan của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam