Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào