Cuba phát triển phương pháp điều trị bệnh bằng tế bào gốc