Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của các Đại diện Thường trực ASEAN
06:58 20/09/2020
Ủy ban các Đại diện Thường trực (ĐDTT) tại ASEAN là một cơ quan của ASEAN gồm các ĐDTT cấp Đại sứ của các quốc gia thành viên được quy định tại Điều 12, Chương IV, Hiến chương ASEAN (2007). Trên cơ sở này, các quốc gia thành viên đã thành lập cơ quan đại diện ngoại giao (CQĐD) của nước mình tại ASEAN, được gọi là các Phái đoàn Đại diện Thường trực tại ASEAN do các ĐDTT làm Trưởng CQĐD,

Uỷ ban ĐDTT tại ASEAN có chức năng chính như sau:

(i) Hỗ trợ hoạt động của các Hội đồng Cộng đồng ASEAN và các Cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trưởng ASEAN;

(ii) Phối hợp với Ban thư ký ASEAN Quốc gia và các Cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trưởng khác của ASEAN;

(iii) Phối hợp với Tổng Thư ký ASEAN và giám sát Ban Thư ký ASEAN về tất cả các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban ĐDTT tại ASEAN;

(iv) Theo dõi và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài;

(v) Thực thi các nhiệm vụ khác do Hội đồng Điều phối ASEAN quyết định.

Uỷ ban các ĐDTT tại ASEAN có tên tiếng Anh: Committe of the Permanent Representatives to ASEAN (CPR), đặt trụ sở tại Jakarta, Indonesia.

Danh sách thành viên của CPR:

TT

Nước

Địa chỉ liên hệ CPR

1

Brunei Darussalam

H.E. Amb. Emaleen Abdul Rahman Teo

Permanent Representative of Brunei Darussalam to ASEAN

Permanent Mission of Brunei Darussalam to ASEAN

Jl. Teuku Umar no 51, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Indonesia

Ph: (62-21) 31906080
Fax: (021) 31905313
Mobile : 08111045382

Email :   emaleen.rahman@mfa.gov.bn 
              Lct1122@hotmail.com

Presented: 19 March 2012
Appointed: 27 February 2012

2

Cambodia

H.E. Amb. Kan Pharidh*

Permanent Representative of the Kingdom of Cambodia to ASEAN

Royal Embassy of Cambodia and the Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia to ASEAN

Jl. Pejaten Barat No. 41,Jakarta Selatan, Indonesia

Ph: (62-21)  7812523
Fax: (62-21) 7812524

Email: pharidhkan09@gmail.com 
          kanpharidh2014@gmail.com 
          camemb.jkt@mfa.gov.kh

Presented: 5 March 2009
Appointed: 25 December 2008

3

Indonesia

H.E. Amb. Rahmat Pramono

Permanent Representative of Republic of Indonesia

Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN

Jl. Sisingamangaraja No. 73, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12120

Ph: (62-21) 27510600
Fax: (62-21) 29126324

E-mail: r_pramono@kemlu.go.id 
           rpramono2012@gmail.com 

           pr_asean_ri@yahoo.com

 

4

Lao PDR

H.E. Amb. Latsamy Keomany

Permanent Representative of Lao PDR to ASEAN

Permanent Mission of Lao PDR to ASEAN

Jalan Pati Unus, No.12, Blok F/4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia

Ph: (62-21)7201838/ 72794810
Fax: (62-21)7244750

Mobile: +628118771955
Email: laoprjakarta@gmail.com
          latsamykeomany@yahoo.com

Presented: 12 September 2011
Appointed: 1 September 2011

 5

Malaysia

H.E. Amb. Dato’ Hasnudin Hamzah

Permanent Representative of Malaysia to ASEAN

Permanent Mission of Malaysia to ASEAN

Jl. HR Rasuna Said No. 1-3 Kav X/6 Jakarta 12950, Indonesia

Ph: (62-21) 52905634
Fax: (62-21) 52905635

E-mail:  hasnudin@kln.gov.my 
            mwasean@kln.gov.my
            malasean09@gmail.com

Presented: 29 February 2012
Appointed: 31 January 2012

6

Myanmar

H.E. Amb. Min Lwin

Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to ASEAN

Permanent Mission of the Republic of the Union of Myanmar to ASEAN

No.28 A, Jl. Sriwijaya III  Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Ph        : 021-29306018
Fax      : 021-29306019

E-mail: myanmarprmission2014@gmail.com
 prmm.cpr@gmail.com

Presented: 8 August 2012
Appointed: 14 June 2012

7

Philippines

H.E. Amb. Elizabeth P. Buensuceso

Permanent Representative of the Republic of the Philippines to ASEAN

The Permanent Mission of the Philippines to ASEAN

Jalan Sriwijaya Raya No.28, Jakarta Selatan 12110, Indonesia

Ph: (62-21) 29306052  (Direct Line)
      (62-21) 29306050 (Trunk Line)
      (62-21) 29306051
Fax: (62-21)  29306053

Email: epbuensuceso@gmail.com 
           jakartapm@gmail.com
          carina_gaurana@hotmail.com

Presented: 19 March 2013
Appointed: 2 January 2013

8

Singapore

H.E. Amb. Tan Hung Seng

Permanent Representative of the Republic of Singapore to ASEAN

Permanent Mission of the Republic of Singapore to ASEAN

Bloc X/4, Kav. No. 2, Jl. HR Rasuna Said,Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

Ph: (62-21) 2995 0400
Fax: (62-21) 5292 2776

Email:  tan_hung_seng@mfa.gov.sg 
           ths489@yahoo.com.sg
           commasnsg@gmail.com

Presented:  1 October 2013
Appointed: 22 July 2013

9

Thailand

H.E. Chombhala Chareonying

Permanent Representative of the Kingdom of Thailand to ASEAN

The Permanent Mission of Thailand to ASEAN

Sentral Senayan I, 3rd Floor Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270

Ph: (62-21) 572 5767
Fax: (62-21) 572 4206

Email: chombhalajkm@gmail.com 
           thaijkm@gmail.com

Presented : 10 February 2015
Appointed : 30 january 2015

10

Viet Nam

H.E. Amb. Nguyen Hoanh Nam

Permanent Representative of the Socialist Republic of Viet Nam to ASEAN

Viet Nam Permanent Mission to ASEAN

Jl. Pekalongan No. 9, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Indonesia

Ph: (62-21) 31907255, 31907845
Fax: (62-21) 31906642

Email: pdvn.asean@mofa.gov.vn 
          pdvn.asean@gmail.com

Presented: 28 May 2015
Appointed: 18 May 2015

Concurrently Ambassador to Indonesia

PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC VIỆT NAM TẠI ASEAN

           


PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC VIỆT NAM TẠI ASEAN

Thành lập ngày 16-2-2009, Phái đoàn ĐDTT là cơ quan đại diện cho Việt Nam tại các hoạt động của ASEAN, giữa ASEAN với các Đối tác. Cùng với Phái đoàn các nước ASEAN khác, Phái đoàn ĐDTT Việt Nam tham gia thực hiện công tác xây dựng Cộng đồng, đặc biệt phát huy vai trò điều phối cấp khu vực trong hỗ trợ các cơ quan của ba trụ cột Cộng đồng, thúc đẩy quan hệ với các Đối tác thông qua kênh trao đổi với các Đại sứ tại ASEAN cũng như giúp giám sát và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký ASEAN. Ngoài ra, Phái đoàn ĐDTT Việt Nam tại ASEAN cũng tích cực thực hiện công tác nghiên cứu, tham mưu chủ trương và chính sách của Việt Nam trong tham gia hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các Đối tác nhằm tích cực đóng góp vào các mục tiêu chung về hoà bình, ổn định và phát triển, đồng thời bảo đảm các lợi ích và ưu tiên của Việt Nam. Việt Nam cũng là nước thành viên ASEAN thứ hai (sau Singapore) cử ĐDTT tại ASEAN./.

Đại sứ Nguyễn Hoành Năm trình Thư Ủy nhiệm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lên Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh ngày 28/5/2015.