Giới thiệu quan hệ ASEAN-MERCOSUR
06:12 20/09/2020

Quan hệ ASEAN-MERCOSUR:

Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) được sáng lập bởi 4 thành viên Achentina, Braxin, Paraguay và Uruguay với mục đích chính là thiết lập một thị trường trao đổi tự do về hàng hóa, vốn và nhân lực. Ngoài 4 thành viên chính thức, hiện MERCOSUR có 5 thành viên liên kết (Bolivia, Chile, Peru, Colombia và Equador), một quan sát viên (Mexico) và đang xem xét kết nạp chính thức Venezuela.

Trước năm 2008, ASEAN và MERCOSUR chưa có quan hệ chính thức. Tổng Thư ký ASEAN chỉ tham dự Cấp cao MERCOSUR tại Achentina năm 2007 với tư cách quan sát viên. Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ La-tinh lần 3 (Uruguay, 2007), các Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-MERCOSUR nhằm trao đổi kinh nghiệm liên kết khu vực, thảo luận tăng cường quan hệ và hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khả năng lập Khu vực Mậu dịch Tự do giữa hai khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-MERCOSUR lần đầu tiên (Bra-xin, 11/2008) đã nhất trí các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, gồm kinh tế - thương mại, năng lượng, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, giao lưu nhân dân và xử lý các thách thức xuyên quốc gia, đồng thời giao các quan chức hai bên xây dựng Kế hoạch hành động triển khai.

Dự thảo Kế hoạch hành động hiện đang được hai bên đóng góp ý kiến để trình thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-MERCOSUR lần thứ hai thông qua.