Giới thiệu hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS)
05:32 20/09/2020

1. Tiến trình EAS:

- Tiến trình Cấp cao Đông Á (EAS) ra đời năm 2005 với việc tổ chức Cấp cao EAS lần đầu tiên tại Kuala Lumpur, với sự tham gia của Lãnh đạo 10 Quốc gia Thành viên ASEAN, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Niu Di-lân.

- Tại Hội nghị Cấp cao EAS đầu tiên, Lãnh đạo các nước đã ký Tuyên bố  Kuala Lumpur về Cấp cao Đông Á, trong đó đề ra mục tiêu, nguyên tắc, lĩnh vực và các phương thức hoạt động chính của EAS. Theo đó, EAS là diễn đàn của các Lãnh đạo đối thoại về các vấn đề chiến lược nhằm hỗ trợ mục tiêu xây dựng cộng đồng ở khu vực Đông Á; là một tiến trình mở và thu nạp, trong đó ASEAN giữ vai trò chủ đạo; bổ sung và hỗ trợ cho các diễn đàn khu vực khác hiện có, họp hàng năm do ASEAN chủ trì nhân dịp Cấp cao ASEAN.

- Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập EAS, Hội nghị Cấp cao EAS lần thứ 5 ngày 30/10/2010 tại Hà Nội, đã thông qua Tuyên bố Hà Nội kỷ niệm 5 năm thành lập tiến trình EAS, trong đó khẳng định lại các nguyên tắc, mục tiêu, thể thức và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong EAS.

- Hội nghị Cấp cao EAS-5 cũng ra quyết định mời Nga và Mỹ chính thức tham gia Cấp cao Đông Á bắt đầu từ Cấp cao EAS-6 cuối năm 2011 tại Indonesia, và đã chính thức thông báo cho Ngoại trưởng Nga, Mỹ quyết định này tại phiên họp đặc biệt cuối Hội nghị. Tại Hội nghị Cấp cao EAS lần thứ 6 tháng 11 năm 2011 tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a, Tổng thống Mỹ và Lãnh đạo Nga đã tham dự Cấp cao EAS-6 với tư cách là nước chính thức tham gia EAS.

2. Hợp tác trong khuôn khổ EAS:

- Tại Cấp cao EAS-1, các nước đã đề cập đến 17 lĩnh vực hợp tác: Chống khủng bố; An ninh hàng hải; An ninh năng lượng; Quản lý và chống tham nhũng; Ổn định tài chính và ưu đãi thuế nhằm thu hút đầu tư; Tăng cường các dòng thương mại và đầu tư; FTA Châu Á (Pan-Asian) (đề nghị của Thủ tướng Ấn Độ); Phát triển hạ tầng cơ sở; Chuyển giao kỹ thuật; Xoá đói giảm nghèo; Thu hẹp khoảng cách phát triển và xây dựng năng lực; Bảo vệ môi trường và chống khói mù; Giảm nhẹ thiên tai; Dịch bệnh truyền nhiễm; trao đổi văn hoá; Giao lưu nhân dân; Tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

- Cấp cao EAS-2 (tháng 1/2007, Cebu, Philippines) nhất trí trước mắt triển khai các hoạt động hợp tác theo 5 lĩnh vực ưu tiên là (1) năng lượng, (2) tài chính, (3) giáo dục, (4) phòng chống cúm gia cầm và (5) giảm nhẹ thiên tai, trên cơ sở từng bước, tận dụng các cơ chế hiện có của ASEAN (như ASEAN+1, +3 và ARF). Trong 5 năm tồn tại và phát triển, tiến trình EAS đã đạt được nhiều tiến triển đáng ghi nhận.

Về Năng lượng:

- Cấp cao EAS-2 (Cebu, 15/1/2007) đã thông qua Tuyên bố Cebu về An ninh Năng lượng Đông Á và đồng ý họp Bộ trưởng Năng lượng EAS để thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác năng lượng.

- Các Bộ trưởng Năng lượng EAS đã họp 4 lần: Hội nghị lần đầu tiên vào tháng 8/2007 tại Singapore, lần thứ 2 vào tháng 8/2008 tại Băng-cốc, lần thứ 3 vào tháng 7/2009 tại Mandalay, Myanmar, và lần thứ 4 tháng 7/2010 tại Đà Lạt, Việt Nam. Nhóm Đặc trách về Hợp tác Năng lượng EAS (ECTF) đã được thành lập vào tháng 3/2007. Hợp tác về năng lượng được triển khai theo 3 kênh là: Hiệu quả và bảo tồn năng lượng; Nhiên liệu sinh học cho Giao thông vận tải và các mục đích khác; và Hội nhập thị trường năng lượng.

- Hội thảo EAS về Nhiên liệu sinh học (Băng-cốc, 18-20/6/2008) thảo luận về vai trò quan trọng của nhiên liệu sinh học, cũng như tác động của giá cả lương thực, cạnh tranh sử dụng đất đai và nguồn nước, và phá hoại rừng; và nhất trí cần thúc đẩy thương mại nhiên liệu sinh học giữa các quốc gia trong khu vực.

Về Giáo dục:

- Quỹ Hỗ trợ Chính sách Kinh tế Khu vực trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Phát triển ASEAN-Úc (AADCP-REPSF) giai đoạn II từ giữa năm 2008 đã tài trợ cho việc nghiên cứu về “Tăng cường Hợp tác Giáo dục trong EAS để Nâng cao tính cạnh tranh và xây dựng năng lực của khu vực” và báo cáo nhằm xây dựng chiến lược cho các nước EAS để tăng cường tính cạnh tranh khu vực một cách cân bằng và bền vững thông qua hợp tác về giáo dục.

- Dựa trên cơ sở những đề xuất, khuyến nghị của báo cáo nghiên cứu trên, Cuộc họp các Quan chức Cao cấp ASEAN về Giáo dục lần thứ 3 (SOMED) vào 19-21/1/2009 tại Băng-cốc đã giao cho Ban Thư ký ASEAN tìm hiểu khả năng tổ chức một cuộc hội thảo/diễn đàn dành cho các quan chức cao cấp về giáo dục của các nước.

- Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (ASED) lần thứ 4 vào 5-8/4/2009 tại Phu-két, Thái Lan đã thông qua kiến nghị của SOMED lần 3 về tìm hiểu khả năng hợp tác giáo dục với các nước EAS ngoài ASEAN, và giao Ban Thư ký ASEAN tổ chức một hội thảo khu vực có sự tham gia của nhóm đặc trách của các quan chức cao cấp EAS về phụ trách giáo dục để thúc đẩy khả năng hợp tác giáo dục.

- Cấp cao EAS-4 đã hoan nghênh Úc đề xuất hợp tác với Ban Thư ký ASEAN lập một nhóm đặc trách của các quan chức cao cấp về giáo dục và tổ chức 2 hội thảo vào 12/5/2010 tại Jakarta và vào 27-28/9/2010 tại Phu-két, Thái Lan. Cấp cao EAS-4 cũng thông qua Tuyên bố Báo chí chung của các Nhà Lãnh đạo EAS về Khôi phục lại Đại học Nalanda, theo đề xuất của Ấn Độ, thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác giáo dục giữa các nước EAS.

Về Tài chính:

- Triển khai Tuyên bố Cấp cao EAS-3, Đối thoại không chính thức giữa các Quan chức Tài chính EAS lần đầu tiên (thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 24/6/2008) nhất trí cần nâng cao năng lực trong hợp tác tài chính, theo đó cần tiến hành nghiên cứu và đưa ra báo cáo về “Đánh giá Nhu cầu Nâng cao Năng lực Lĩnh vực Tài chính của các Nước Tham gia EAS”. Đối thoại không chính thức giữa các Quan chức Tài chính EAS lần thứ 2 (Hakone, Nhật Bản, 28/11/2008) đã thảo luận về dự thảo Báo cáo Nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh thêm để đề ra các định hướng tốt hơn cho việc xác định những chương trình xây dựng năng lực cụ thể trong khu vực. Sau khi chỉnh sửa dựa trên những ý kiến đóng góp, bản báo cáo cuối cùng đã được gửi cho các nước tham gia vào đầu tháng 4/2009.

- Hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Tài chính EAS lần đầu tiên (Tashkent, 2/5/2010) nhân dịp cuộc họp hàng năm của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã thảo luận về hợp tác G20, bao gồm những cách thức và biện pháp để phát triển kinh tế của khu vực có thể giúp tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng, cũng như hỗ trợ hợp tác khu vực và xây dựng năng lực trong EAS. Hội nghị ghi nhận những nỗ lực của Úc và các nước tham gia EAS khác như Malaysia, Cambodia, Ấn Độ, Lào và Việt Nam trong việc phối hợp triển khai chương trình thí điểm về xây dựng năng lực trong EAS, tập trung vào tăng cường phát triển thể chế và chức năng của các cơ quan theo dõi thị trường chứng khoán trong việc phát triển các nền kinh tế EAS, và hoan nghênh những đề xuất mới về xây dựng năng lực trong khu vực.

- Trong khuôn khổ EAS, Bộ Tài chính của Úc phối hợp với Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Chứng khoán (SIDC), một cơ sở đào tạo của Ủy ban Chứng khoán (SC) Malaysia, đã xây dựng và triển khai một chương trình xây dựng năng lực thí điểm với tên gọi Tăng cường Phát triển Thể chế và Chức năng của các Cơ quan Theo dõi Thị trường Chứng khoán tại Cambodia, Lào và Việt Nam.

Hội thảo giai đoạn 1 do Ủy ban Chứng khoán và Hối đoán Cambodia (SECC), Bộ Tài chính Úc và SIDC-SC của Malaysia, tổ chức tại Phnom Penh vào 20-23/20/2009 và Hội thảo giai đoạn 2 do SIDC, Malaysia tổ chức vào 23-25/2/2010 tại Kuala Lumpur. Những hoạt động này nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, hỗ trợ các cơ quan mục tiêu xây dựng và điều chỉnh khuôn khổ điều tiết và nâng cao năng lực thực hiện những chức năng giám sát của thị trường chứng khoán.

Sau thành công của các hội thảo trên, Bộ Tài chính Úc tiếp tục phối hợp với SIDC tổ chức Hội thảo kỹ thuật vào 30/6-2/7/2010 để hỗ trợ các nỗ lực của Cambodia, Lào và Việt Nam nâng cao chức năng giám sát, hoạt động và mở rộng của các thị trường tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng chuyên môn cho các cán bộ chịu trách nhiệm xây dựng/theo dõi khuôn khổ pháp lý về giám sát và theo dõi thị trường.

- Hội thảo EAS về Tài chính Thương mại lần thứ nhất được tổ chức 1-2/10/2009 tại Băng-cốc và Hội thảo EAS về Tài chính Thương mại lần thứ 2 được tổ chức tại Sydney vào 13-14/5/2010, nhằm thảo luận và đưa ra các khuyến nghị và biện pháp tăng cường phối hợp giữa các nước tham gia EAS để bảo đảm các nguồn tài chính đều đặn và bền vững cho thương mại nội khối.

Về bệnh dịch truyền nhiễm (phòng chống cúm gia cầm):

- Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát năm 2005, Cấp cao EAS-1 đã ra Tuyên bố EAS về Phòng ngừa, Kiểm soát và Ứng phó với Cúm gia cầm, nhằm nâng cao hợp tác EAS trong lĩnh vực này.

- Hiện nay, hợp tác EAS về chống Cúm gia cầm đang được xây dựng dựa trên Chương trình Dịch bệnh đang nổi lên của các nước ASEAN+3, do Ban Thư ký ASEAN quản lý với sự tài trợ của Úc, có sự tham gia của tất cả 16 nước EAS. Sau khi Giai đoạn 2 của Chương trình kết thúc, các nước đang xây dựng dự thảo Kế hoạch Trung hạn về đối phó với Dịch bệnh Truyền nhiễm Đang nổi lên (2011-2015).

- Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 10 (Singapore, 22/7/2010) nhất trí giao các quan chức tìm hiểu khả năng để các nước EAS cùng tham gia triển khai quyết định của các Lãnh đạo, cho rằng các lĩnh vực hợp tác phải phù hợp với Khuôn khổ Chiến lược ASEAN về Phát triển Y tế (2010-2015) như các loại dịch bệnh đang nổi lên, đặc biệt chương trình đào tạo dịch tễ thực tiễn và sản xuất vắc-xin.

Về Giảm nhẹ Thiên tai:

- Cấp cao EAS-4 đã thông qua Tuyên bố Cha-am Hua Hin về Quản lý Thiên tai EAS, kêu gọi tăng cường hợp tác nâng cao năng lực cho các nước trong khu vực, đặc biệt hỗ trợ các nước ASEAN quản lý và ứng phó hiệu quả với thiên tai để giảm thiểu thiệt hại, và đề ra một loạt các biện pháp cần thiết bảo đảm hợp tác quản lý thiên tai hiệu quả trong khu vực.

- Để triển khai Tuyên bố này, Úc đưa ra dự thảo tài liệu Phối hợp Ứng phó Thiên tai Khu vực và đề xuất họp các quan chức cao cấp EAS để nghiên cứu các sáng kiến đưa ra trong tài liệu này. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Úc, Ủy ban Quản lý Thiên tai ASEAN (ACDM) đã tổ chức họp phiên đặc biệt với các nước tham gia EAS vào 12/3/2010 tại Singapore nhân dịp Cuộc họp ACDM lần thứ 15, để thảo luận về tài liệu của Úc, nhất trí để Úc tiếp tục phát triển đề xuất này, và xem xét kỹ về việc làm thế nào các sáng kiến đó sẽ hỗ trợ và bổ sung cho các hoạt động hiện nay của ACDM và đóng góp cho Chương trình Công tác 5 năm triển khai Hiệp định ASEAN về Quản lý Thiên tai và Ứng phó khẩn cấp (AADMER).

- ACDM đã mời Úc và một số các nước tham gia EAS khác (có Úc và Nhật) tham dự Hội nghị Đối tác AADMER (Makati, Philippines, 20/5/2010), chính thức giới thiệu Chương trình Công tác AADMER 2010-2015 cho các đối tác. Tại Hội nghị, ACDM cũng giới thiệu các dự án điểm trong khuôn khổ Chương trình Công tác AADMER và thảo luận về các phương thức để các đối tác có thể hỗ trợ và đóng góp cho việc triển khai Chương trình Công tác này.

Các lĩnh vực khác:

Môi trường:

- Cấp cao EAS-3 đã thông qua Tuyên bố Singapore về Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường, nhằm tăng cường hợp tác EAS về môi trường, khẳng định cam kết thực hiện các biện pháp và hành động đối phó với các thách thức này vì lợi ích chung và phát triển bền vững.

- Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường EAS lần thứ nhất (Hà Nội, 10/2008), Việt Nam đã đề xuất và mong muốn các nước tham gia Cấp cao Đông Á tích cực ủng hộ Trung tâm giáo dục môi trường Đông Á đặt tại Việt Nam, thể hiện tăng cường hợp tác giáo dục phải gắn liền với việc nâng cao nhận thức cũng như ý thức của người dân trong khu vực về các vấn đề cụ thể như phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, phòng tránh dịch bệnh, .v.v.

- Hội nghị Bộ trưởng Môi trường EAS (EMM) lần thứ 2 (Brunei Darussalam, 15/10/2010) đã hoan nghênh những kết quả quan trọng đạt được tại Hội thảo Cấp cao EAS về các Thành phố Bền vững về Môi trường (HLS/ESC) được tổ chức tại Indonesia vào 2-4/3/2010, do Nhật khởi xướng, Úc và Singapore hỗ trợ; thông qua để xuất triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể ở cấp quốc gia và khu vực về các thành phố bền vững về môi trường; khuyến khích sự tham gia của tất cả các nước tham gia EAS và các tổ chức quốc tế liên quan vào nỗ lực này; và nhất trí với đề nghị của Nhật tổ chức Hội thảo HLS/ESC lần 2 vào quý 1 năm 2011.

Các Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác EAS về biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động hợp tác thúc đẩy trao đổi thông tin về các chính sách và hoạt động giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu; chia sẻ kiến thức và thực tiễn tốt nhất, đẩy mạnh hợp tác chung phát triển và chuyển giao các công nghê thân thiện với môi trường; tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác tiết kiệm chi phí, theo hình thức dự án, cùng có lợi, góp phần cắt giảm khí thải nhà kính; và đánh giá tính hiệu quả của các dự án hợp tác cắt giảm khí thải một cách thích hợp.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí với đề xuất của Việt Nam về việc thành lập một Nhóm đặc trách gồm các quan chức cao cấp để tìm hiểu tính khả thi của việc thành lập Trung tâm Đông Á về Giáo dục Môi trường, đặc biệt về khả năng tài chính bền vững dài hạn.

Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA)

- Một dấu mốc quan trọng trong tiến trình EAS là việc thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), tạm thời được đặt tại Ban Thư ký ASEAN. Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban điều hành ERIA được tổ chức tháng 6/2008 cùng thời điểm với việc thành lập Viện ERIA. Cuộc họp lần thứ 2 tổ chức tháng 10/2009. Nhiệm vụ chính của ERIA là cung cấp những phân tích chính sách và đề xuất các khuyến nghị lên các Lãnh đạo/Bộ trưởng  trên cơ sở phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và các viện nghiên cứu khác. Một vấn đề quan trọng đối với ERIA là nâng cao năng lực nhằm mục tiêu tăng cường khả năng nghiên cứu chính sách, đặc biệt tại các nước kém phát triển. Hiện tại có 10 dự án nghiên cứu dựa trên 3 trụ cột nghiên cứu của ERIA, là thúc đẩy liên kết, thu hẹp khoảng cách phát triển và phát triển bền vững.

- ERIA hiện đang hỗ trợ xây dựng và triển khai Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN, Kế hoạch Giao thông Vận tải Chiến lược ASEAN, và Đánh giá xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN

- ERIA cũng đang phối hợp với ADB và Ban Thư ký ASEAN xây dựng Kế hoạch Phát triển châu Á Toàn diện (CADP) dựa trên Tuyên bố Báo chí chung EAS về Khủng hoảng Kinh tế và Tài chính Toàn cầu.

Sáng kiến Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện Đông Á (CEPEA)

- Sáng kiến xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do Đông Á (EAFTA) được đưa ra dưới hình thức kiến nghị của Nhóm Tầm nhìn Đông Á (EAVG) năm 2001 và Báo cáo của Nhóm nghiên cứu Đông Á (EASG) năm 2002 trong khuôn khổ ASEAN+3. Sau đó, Nhóm nghiên cứu về EAFTA giai đoạn I đã được thành lập và hoàn tất báo cáo với khuyến nghị khởi động đàm phán EAFTA vào năm 2007. HNBT Kinh tế ASEAN+3 (tháng 8/2006) ghi nhận Báo cáo nhưng không triển khai khuyến nghị. HNCC ASEAN+3 lần thứ 10 (tháng 01/2007) hoan nghênh đề xuất của Hàn Quốc giao viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Hàn Quốc chủ trì Nghiên cứu giai đoạn II, phân tích sâu các lĩnh vực của EAFTA. Báo cáo này đã được hoàn tất và đệ trình lên HNBT Kinh tế ASEAN lần thứ 41 (tháng 08/2009) với kết luận chính như sau: (i) EAFTA là sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn các FTA ASEAN+1 hiện tại cho các nước thành viên; (ii) Khuyến nghị các Nhà Lãnh đạo thảo luận về sáng kiến EAFTA tại HNCC ASEAN+3 lần thứ 13 (tháng 10/2009); và (iii) EAFTA nên được tiếp cận từng bước và thực tế trên cơ sở thống nhất các FTA trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN+1 hiện tại, theo đó, Báo cáo không khuyến nghị khởi động đàm phán EAFTA ngay mà cần thành lập các nhóm công tác để xem xét khả năng thống nhất về quy tắc xuất xứ và các điều kiện cần thiết khác. Nếu thuận lợi, có thể xem xét khởi động EAFTA vào năm 2012.

- Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 tháng 8/2006, khi Trung Quốc đưa ra Báo cáo Nghiên cứu Giai đoạn I về Khu vực Mậu dịch Tự do Đông Á (EAFTA), Nhật Bản đã nêu Sáng kiến Nghiên cứu về Cơ chế Hợp tác Kinh tế Toàn diện Đông Á (CEPEA) nhằm mục tiêu nghiên cứu một FTA gồm 16 nước Đông Á. Nhóm nghiên cứu về sáng kiến này còn có tên gọi là “Nhóm nghiên cứu Kênh II” nhằm phân biệt với nghiên cứu nêu trên về EAFTA. Mục đích của nhóm nghiên cứu là xem xét các khuôn khổ thích hợp cho liên kết kinh tế giữa các nước tham gia EAS, phân tích tác động về kinh tế của CEPEA đối với các nước Đông Á; xác định tầm nhìn và lộ trình của CEPEA. Báo cáo nghiên cứu về CEPEA nói trên đã được hoàn tất và đệ trình lên các Quan chức Kinh tế Cao cấp EAS ( tháng 07/2009) với kết luận chính như sau: (i) Liên kết kinh tế trong khuôn khổ 16 nước sẽ mang lại lợi ích cho các nước trong khu vực thông qua tăng trưởng kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển và đảm bảo phát triển bền vững. Tiến trình này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh khủng hoảng tài chính hiện nay; (ii) Khuyến nghị các Nhà Lãnh đạo thông qua các mục tiêu của CEPEA tại HNCC EAS tháng 10/2009 để đảm bảo sáng kiến được tất cả các nước ghi nhận; và (iii) Khuyến nghị kênh các quan chức chính thức thảo luận về sáng kiến này, xây dựng các điều kiện và xác định thời gian thích hợp để khởi động đàm phán.

- Tại HNBT Kinh tế ASEAN+3 (tháng 08/2009), các Bộ trưởng quyết định: (i) giao SEOM ASEAN+3 nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi thành lập EAFTA và Đối tác Kinh tế Toàn diện Đông Á (CEPEA) và (ii) khuyến nghị về thời gian và phương thức thành lập các nhóm công tác về quy tắc xuất xứ, thuế quan, hải quan và hợp tác kinh tế về EAFTA. Tại SEOM+3 và SEOM EAS (tháng 09/2009), ASEAN nhất trí chưa đưa ra quan điểm về cả hai tiến trình EAFTA và CEPEA; trước mắt, ASEAN sẽ lập 4 nhóm công tác về quy tắc xuất xứ, thuế quan, hải quan và hợp tác kinh tế để thảo luận mức độ tương đồng và khác biệt của các vấn đề trong các khuôn khổ ASEAN+1, +3 và +6; các nhóm công tác sẽ được tiến hành trong nội bộ ASEAN trước, do ASEAN chủ trì và có thể mời thêm các đại diện các nước +1, +3 và +6 khi cần thiết.

- Sau khi những khuyến nghị sau khi hoàn tất Nghiên cứu về tính khả thi CEPEA được trình lên Cấp cao EAS-4 tháng 10/2009 tại Thái Lan, các Lãnh đạo EAS đã nhất trí giao các Quan chức Cao cấp tiếp tục nghiên cứu đồng thời những khuyến nghị về CEPEA và EAFTA.

Sau đó, các ASEAN SEOM đã thành lập 4 Nhóm Công tác ASEAN+ về Nguồn gốc xuất xứ, Danh mục Biểu thuế, Thủ tục Hải quan và Hợp tác Kinh tế, nhằm xem xét khả năng củng cố những lĩnh vực liên quan đến CEPEA và EAFTA trong các thỏa thuận FTAs ASEAN+1. Theo báo cáo tiến độ trình tại các Bộ trưởng Kinh tế các nước tham gia EAS tháng 8/2010 tại Đà Nẵng, Việt Nam, hai Nhóm Công tác ASEAN+ về Nguồn gốc xuất xứ và Danh mục Biểu thuế thông báo đã sẵn sàng mời các đối tác FTA của ASEAN vào cuộc họp lần thứ 3 vào tháng 9/2010. Các Nhóm Công tác ASEAN+ cũng được giao thảo luận và nghiên cứu đề xuất của Trung Quốc về lộ trình thuận lợi hóa thương mại dành cho các nước ASEAN+3 cũng như tài liệu của Nhật về cách tiếp cận từng bước hướng tới liên kết kinh tế khu vực Đông Á, phù hợp với nhiệm vụ do các Lãnh đạo giao nghiên cứu đồng thời hai sáng kiến EAFTA và CEPEA.