Giới thiệu quan hệ đối thoại theo lĩnh vực ASEAN-Pakitxtan
11:07 30/10/2020

Pakistan trở thành Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN sau Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 26 (23/7/1993).

Cuộc họp đối thoại đầu tiên được tổ chức tại Islamabad từ 5-7/11/1997. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: thương mại, công nghiệp, đầu tư, môi trường, khoa học và công nghệ, phòng chống ma túy, du lịch và phát triển nguồn nhân lực.

Cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực (APJSCC) lần thứ nhất được tổ chức ngày 5/2/1999 tại Bali. Đến nay, hai bên đã tổ chức được 5 cuộc họp trong cơ chế này.

Các lĩnh vực hợp tác:

Pakistan tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và chính thức tham gia Diễn đàn Khu vực ASEAN tháng 7/2004 tại Jakarta.

Hai bên ký Tuyên bố chung về Hợp tác chống khủng bố ngày 29/7/2005 nhân dịp họp ARF-12 tại Viên Chăn.

Về thương mại, ASEAN và Pakistan đã tiến hành Nghiên cứu khả thi về Hiệp định Mậu dịch Tự do ASEAN-Pakistan nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bên. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 41 đã ghi nhận báo cáo Nghiên cứu chung này và nhất trí sẽ xem xét các khuyến nghị đề ra trong nghiên cứu này sau đó.

Năm 2009, tổng thương mại ASEAN với Pakistan đạt 4,3 tỷ USD. Xuất khẩu của ASEAN sang Pakistan đạt 3,83 tỷ USD và nhập khẩu 469 triệu USD. Đầu tư từ Pakistan vào ASEAN đạt 8 triệu USD.

Về đào tạo nguồn nhân lực, hàng năm Pakistan cấp 10 suất học bổng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngân hàng, cơ khí, và y tế cho sinh viên các nước ASEAN. Gần đây, Pakistan cung cấp học bổng học tiếng Anh cho các nước CLMV.

Hai bên đã lập Quỹ Hợp tác ASEAN-Pakistan để tài trợ cho các dự án hợp tác.