Giới thiệu quan hệ ASEAN-GCC
12:21 30/10/2020

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm 6 nước: Ả-rập Xê-út, Ô-man, Cô-oét, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất, Ba-ranh và Ca-ta. Đây là tổ chức hợp tác kinh tế khu vực, phối hợp trong các lĩnh vực vốn đầu tư, dầu lửa, bãi bỏ thuế quan, cân đối các quy định ngân hàng…

Quan hệ ASEAN-GCC được bắt đầu năm 1990 khi các Ngoại trưởng ASEAN và GCC gặp nhau lần đầu tiên bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và nhất trí tiến hành các cuộc gặp hàng năm và thúc đẩy việc thiết lập quan hệ giữa Ban Thư ký ASEAN và Ban Thư ký GCC.

Tuy nhiên hợp tác ASEAN-GCC chỉ trong khuôn khổ trao đổi thông tin và các cuộc họp Ngoại trưởng ASEAN-GCC bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (nhưng không được tổ chức đều hàng năm và thành phần dự không đầy đủ các Ngoại trưởng). Tại cuộc họp Ngoại trưởng ASEAN-GCC (New York, tháng 9/2007), hai bên nhất trí xây dựng khuôn khổ hợp tác phù hợp, với cơ chế thường xuyên hơn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-GCC.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-GCC lần thứ nhất (Ba-ranh, 29-30/6/2009) đã thông qua “Tầm nhìn chung” và Tuyên bố báo chí chung. Các Bộ trưởng nhất trí sẽ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, lương thực, năng lượng, du lịch, giao lưu nhân dân…; đồng thời giao hai Ban Thư ký xây dựng Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác. Nhân dịp này, các Ngoại trưởng đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Ban Thư ký ASEAN và Ban Thư ký GCC.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-GCC lần thứ hai (Singapore, 31/5-1/6/2010), các Bộ trưởng đã thông qua Kế hoạch hành động 2 năm (2010-2012), trong đó đề ra các biện pháp và cơ chế cụ thể triển khai các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên. Ngoài ra, hai bên cũng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng khác như lao động, lãnh sự, tài chính, ngân hàng, chia sẻ kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng kinh tế...