Quan hệ ASEAN với các diễn đàn khu vực và quốc tế
07:19 20/10/2020

ASEAN có quan hệ với một số diễn đàn quốc tế như Tiến trình Hợp tác Á-Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC). Tuy đây không phải là các tiến trình hợp tác của ASEAN, nhưng ASEAN có vai trò quan trọng trong các tiến trình này. 

1. Hợp tác ASEAN-ASEM:

ASEM được thành lập theo sáng kiến của Xinh-ga-po, Pháp, và dưới sự ủng hộ tích cực của ASEAN. Đây là diễn đàn đối thoại phi chính thức giữa các Nguyên thủ và Người đứng đầu Chính phủ các nước thành viên ASEM, Uỷ ban Châu Âu (EC) và Ban thư ký ASEAN.

Trong ASEM, một nước thành viên ASEAN luôn là một trong hai nước điều phối viên của khối Châu Á. ASEAN luôn có cơ chế tham vấn, phối hợp lập trường chặt chẽ, qua đó phát huy vai trò và tiếng nói của ASEAN trong hợp tác Á-Âu.

2. Hợp tác ASEAN-APEC:

Các nước ASEAN có vai trò quan trọng trong APEC, đặc biệt là khả năng dung hòa quan điểm giữa các thành viên trong các vấn đề có sự khác biệt. Dưới sự chủ trì của của Singapore, ASEAN đã tham gia và có những đóng góp tích cực cho hợp tác APEC năm 2009. Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC đầu tiên 2010-2013 là từ một nước ASEAN (Malaysia).

Trong APEC, nhóm các thành viên ASEAN có lập cơ chế ASEAN Caucus, do các thành viên luân phiên giữ vai trò Chủ tịch và được nhóm họp khi cần thiết.

3. Hợp tác ASEAN-FEALAC:

10 nước ASEAN đều là thành viên của FEALAC. Trong FEALAC, ASEAN cũng là động lực thúc đẩy chủ đạo. Cơ chế hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang phát triển có các thành viên sáng lập là các nước ASEAN và Mỹ Latinh.

Các nguyên tắc hoạt động của ASEAN và FEALAC có nhiều điểm tương đồng (đồng thuận, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp). Việc các nước ASEAN tham gia tích cực các hoạt động của FEALAC góp phần tăng cường quan hệ giữa các nước ASEAN với nhau, với các nước Đông Á và đặc biệt với các nước thành viên FEALAC khu vực Mỹ Latinh.