Đối thoại AICHR: Chia sẻ các điển hình tốt về kinh doanh và nhân quyền
12:10 04/06/2020
Từ ngày 10 đến 11/6/2019, Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR), với sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp Thái Lan, Na uy, Thụy Sĩ, Ủy ban Nhân quyền Úc, và các tổ chức quốc tế liên quan khác như UNDP, ILO đã tổ chức Đối thoại Liên khu vực: Chia sẻ các điển hình tốt về kinh doanh và nhân quyền tại Băng cốc, Thái Lan.

Các nội dung chính của Đối thoại bao gồm: sự phát triển gần đây ở các nước thành viên ASEAN trong việc triển khai thực hiện nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về doanh nghiệp và nhân quyền (gọi tắt là UNGPs), đặc biệt là việc xây dựng các kế hoạch hành động quốc gia về doanh nghiệp và nhân quyền; vấn đề tương tác giữa UNGPs và sự mở rộng tự do hóa thương mại thông qua các Hiệp định thương mại tự do.

Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thái Lan – Tiến sĩ Wissanu Krea-Ngam nhấn mạnh, ngoài vấn đề là chìa khoá cho tăng trưởng kinh tế thịnh vượng và phát triển bền vững của các nước trong vùng, UNGPs còn có thể sử dụng như là một công cụ giải quyết các thách thức còn tồn đọng, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến đầu tư xuyên biên giới, vấn đề về môi trường hay chênh lệch xã hội.

Với sự tham dự của hơn 180 đại biểu, Đối thoại đã ghi nhận những tiến bộ trên toàn cầu trong việc đảm bảo triển khai UNGPs một cách hiệu quả, như việc thông qua Kế hoạch Hành động Quốc gia (gọi tắt là NAP) trong lĩnh vực kinh doanh và nhân quyền của 21 quốc gia trên toàn cầu và sự ra mắt của Kế hoạch ở Thái Lan vào cuối tháng 6 năm 2019. Sự kiện này giúp cho Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng Kế hoạch Hành động Quốc gia ở Đông Nam Á.

Đối thoại đồng thời cũng ghi nhận sự tiến bộ trong việc cải thiện nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về UNGPs; nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc thực thi vấn đề nhân quyền đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và lĩnh vực khác nhau, cùng với đó là sự kết hợp của vấn đề giới trong việc thực hiện UNGPs và rộng hơn nữa là trong các quy định và hành vi kinh doanh; vai trò của những tổ chức đầu tư công trong việc cân nhắc về vấn đề nhân quyền khi xem xét các lựa chọn đầu tư. Trong nội dung thảo luận về mối liên hệ giữa thỏa thuận thương mại tự do và vấn đề nhân quyền đã đưa ra kết luận, các hiệp định về kinh tế phải được quản lí với sự cân nhắc về quyền con người. Cuối cùng, nội dung hợp tác để thay đổi cần có sự đóng góp ý kiến và nhìn nhận từ tất cả các bên liên quan bao gồm các tổ chức địa phương hay xuyên quốc gia, mạng lưới Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR), các tổ chức chính trị xã hội (CSOs), các tổ chức quốc tế, vv.

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐTBXH

Nguồn: Ban Thư ký ASEAN