Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá trong ASEAN
11:11 04/06/2020
Trong hai ngày 27-28/3/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Giám sát và Đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN cấp khu vực.


Hội thảo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức với sự tham gia của các quan chức, cán bộ phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN và các cơ quan chuyên ngành liên quan đến từ 10 nước thành viên ASEAN, các chuyên gia quốc tế, khu vực và các cán bộ của Ban Thư ký ASEAN.

Trong bài phát biểu, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẳng định hội thảo là một nền tảng cần thiết để ASEAN xây dựng năng lực giám sát và đánh giá, là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng cho việc tổ chức đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025 vào năm 2020. 

ASEAN đang thực hiện rất tốt trách nhiệm của mình đối với người dân ASEAN. Điều đó được thể hiện rõ trong các Kế hoạch Tổng thể của cả 3 trụ cột Chính trị – An ninh, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội. Vì vậy, việc tổ chức giám sát và đánh giá việc thực hiện các Kế hoạch là một hoạt động những yếu tố quan trọng cần được chú trọng phát triển”.

Tại Hội thảo, các khái niệm và khung M&E được giới thiệu đến các đại biểu. Khung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu văn hóa - xã hội cũng được giới thiệu giúp hiểu rõ hơn về sự cần thiết của M&E và những hoạt động nào cần phải được tiến hành trong suốt quá trình dự án. Với sự tham gia tích cực của các đại biểu đến từ các cơ quan chuyên ngành khác nhau giúp Hội thảo đưa ra những khuyến nghị cụ thể cho từng kế hoạch hoạt động của các cơ quan chuyên ngành liên quan và Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.  

Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN toàn diện, bền vững, tự cường, năng động, gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân. Theo đó, các đại biểu cũng thảo luận về việc xây dựng các chỉ số phù hợp để đo lường kết quả của các hoạt động trong lĩnh vực hoạt động tương ứng.

Hội thảo diễn ra trong 02 ngày làm việc hướng tới việc đạt được kết quả cao nhất trong việc thực hiện các mục tiêu mà Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đã đề ra.


Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội