Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về lao động (SLOM) lần thứ 15
05:53 15/07/2020
Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 7 năm 2019 tại thủ đô Băng Cốc, Thái Lan đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về lao động (SLOM) lần thứ 15 với sự tham dự của đại diện quan chức cấp cao 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam tham dự do bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn.


Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về lao động (SLOM) lần thứ 15

Hội nghị ghi nhận cập nhật của Ban Thư ký ASEAN về tiến độ thực hiện các Tuyên bố ASEAN về lĩnh vực lao động, bao gồm: Kế hoạch hành động và Công cụ tự đánh giá Đồng thuận ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của Người lao động di cư; Tuyên bố của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về Thúc đẩy An toàn vệ sinh lao động hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững; Tuyên bố Viên Chăn về Chuyển đổi từ Việc làm phi chính thức sang Việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy Việc làm Bền vững trong ASEAN; Tuyên bố ASEAN về Thúc đẩy Việc làm xanh cho Tăng trưởng bình đẳng và bao trùm của Cộng đồng ASEAN; Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo ASEAN về Tương lai Việc làm: Nắm bắt công nghệ cho tăng trưởng bao trùm và bền vững và báo cáo của các nước thành viên về việc thực hiện Chương trình làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALM-WP) giai đoạn 2016-2020 trong thời gian qua. Một trong số các nội dung được quan tâm có báo cáo của Ma-lay-xia về kết quả đạt được sau các Cuộc họp xây dựng khuôn khổ giám sát và đánh giá Chương trình làm việc ALM-WP 2016-2020 như các chỉ số thực hiện, mẫu thu thập dữ liệu, danh mục câu hỏi giám sát cấp kết quả, đề cương về đánh giá tác động cuối kỳ của ALM-WP 2016-2020. Ngoài ra, để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, Hội nghị cũng đã thảo luận sơ lược về cách thức cũng như khung thời gian dự kiến xây dựng Chương trình ALM-WP giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội nghị,  Đoàn Việt Nam đã cập nhật tiến độ thực hiện các dự án trong khuôn khổ ALM-WP 2016-2020 do Việt Nam chủ trì bao gồm: (i) Lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm nhằm thúc đẩy việc làm bền vững cho tất cả; (ii) Tham gia vào hợp tác liên ngành về các vấn đề an sinh xã hội và (iii) Nghiên cứu khu vực về sự thay đổi của bản chất quan hệ việc làm như một tác động của việc sử dụng khoa học công nghệ (ICT) và nguồn lực ngoài và sự đầy đủ của pháp luật trong việc quy định các quan hệ lao động.

Đồng thời Đoàn đã chia sẻ về những nỗ lực mà Việt Nam sẽ chủ trì và điều phối, trong đó có kế hoạch xây dựng Tuyên bố ASEAN và Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực dự kiến sẽ được trình lên các Nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN trong năm 2020. Đây là một trong những sáng kiến quan trọng của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.


Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Ủy ban hợp tác dự án ASEAN-ILO/Nhật Bản (PCC)

Trong khuôn khổ Hội nghị SLOM lần thứ 15 đã diễn ra Phiên họp mở với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Hội nghị quan chức cấp cao về lao động ASEAN và 3 nước đối tác Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc (SLOM+3) lần thứ 17 và Hội nghị Ủy ban hợp tác dự án ASEAN-ILO/Nhật Bản (PCC). Tại Hội nghị SLOM+ 3, các nước đã chia sẻ về những ưu tiên và hoạt động liên quan đến hợp tác+3. ASEAN đã cảm ơn sự hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật của các nước+3 nhằm thúc đẩy những nỗ lực của ASEAN trong việc xây dựng thế giới việc làm bền vững và tăng cường tính cạnh tranh của thị trường lao động. Tại Hội nghị, Việt Nam gửi lời cảm ơn đến Nhật Bản và Hàn Quốc đã hỗ trợ cho Việt Nam thực hiện các dự án khu vực trong lĩnh vực này như dự án Lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm nhằm thúc đẩy việc làm bền vững cho tất cả và dự án sẽ được khởi động trong giai đoạn 2019-2021 về Tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực thông qua việc phát triển các giáo trình về đào tạo nghề (TVET). Việt Nam cũng mời các nước+3 tham gia vào các hoạt động nhằm thực hiện các sáng kiến 2020 của Việt Nam, đặc biệt là các thảo luận về phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh kỷ nguyên số và Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội nghị SLOM là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các hoạt động thuộc 3 Nhóm công tác bao gồm: Nhóm công tác về các điển hình Lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN (SLOM-WG); Ủy ban thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW) và Mạng An toàn vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET).

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐTBXH