VIỆT NAM TÍCH CỰC THAM GIA HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI LẦN THỨ 21
08:43 25/01/2021
Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 5 năm 2019, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 21 đã diễn ra tại thành phố Chiềng Mai, Thái Lan. Trước đó, từ 13-16/5/2019, các quan chức cấp cao phụ trách ASCC (SOCA) đã họp các cuộc họp liên quan bao gồm; (i) cuộc họp lần thứ 2 của Nhóm Công tác về Văn hóa phòng ngừa; (ii) Hội nghị điều phối Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ 14 với sự tham gia của SOCA các nước, Chủ tịch và Phó Chủ tịch 15 cơ quan chuyên ngành thuộc ASCC; và (iii) Hội nghị SOCA lần thứ 26.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà làm Trưởng đoàn.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn các nước thành viên ủng hộ và đánh giá cao những ưu tiên của ASCC trong năm Chủ tịch ASEAN 2019 của Thái Lan gắn liền với Chủ đề của Năm Chủ tịch “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững” với công thức Ba-Bốn-Mười Bốn, như sau:


- Ba (3) mục tiêu chiến lược bao gồm: thúc đẩy các hành động hướng tới tương lai vì an ninh con người; thúc đẩy sự kết nối và hợp tác nhân dân; và thúc đẩy sự bền vững văn hóa xã hội trong khu vực

- Bốn (4) Trung tâm ASEAN về ASCC sẽ được xây dựng và/ hoặc thành lập: Hệ thống hạ tầng cơ sở trong trường hợp khẩn cấp do thiên tai (DELSA); Trung tâm ASEAN vì tuổi già tích cực và đổi mới (ACAI); Trung tâm Văn hóa ASEAN; và Trung tâm đào tạo Công tác xã hội và Phúc lợi xã hội ASEAN (ATCSW);

- Mười bốn (14) văn kiện của ASCC sẽ được trình lên các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 và 35.

Lãnh đạo các nước tham gia Hội nghị tại Chiang Mai, Thái Lan.

ASEAN trở thành một Cộng đồng đến nay đã gần 4 năm. Theo đó, việc nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân về Cộng đồng rất quan trọng. Trên cơ sở báo cáo của các quan chức phụ trách Cộng đồng, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn hoan nghênh sáng kiến xây dựng Tạp chí ASCC, sáng kiến xây dựng Bản sắc ASEAN nhằm tuyên truyền hơn nữa về các hoạt động của Cộng đồng và tạo sự gắn kết của Cộng đồng. Cùng với đó là nỗ lực thúc đẩy truyền thông về Văn hóa Phòng ngừa với 6 lĩnh vực ưu tiên bao gồm
(i) thúc đẩy nhận thức về hòa bình và liên văn hóa; (ii) thúc đẩy văn hóa tôn trọng; (iii) thúc đẩy quản trị tốt trên tất cả các lĩnh vực; (iv) thúc đẩy sự quan tâm đến các vấn đề môi trường; (v) thúc đẩy lối sống lành mạnh và (vi) thúc đẩy hài hòa hóa các giá trị). Các Bộ trưởng/Trưởng đoàn cũng chia sẻ quan điểm rằng việc thúc đẩy nâng cao nhận thức về Văn hóa Phòng ngừa hay về Kế hoạch Tổng thể ASEAN về Lồng ghép quyền của Người khuyết tật cần có thêm sự tham gia của hai Trụ cột còn lại là Chính trị – An ninh và Kinh tế để đảm bảo sự toàn diện, hướng tới việc đạt được mục tiêu then chốt là xây dựng một Cộng đồng vì người dân, lấy người dân làm trung tâm.



Tại Hội nghị, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn cũng nhất trí với kế hoạch tổ chức Đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025, trong đó
đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thư ký ASEAN và các quan chức phụ trách Cộng đồng đã có những thảo luận sâu nhằm định hướng cho các cơ quan chuyên ngành để việc đánh giá được thực chất và dễ dàng xác định hơn các hoạt động ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.

Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng đã ra Tuyên bố chung và thống nhất về nội dung Báo cáo của Hội đồng ASCC trình Lãnh đạo Cấp cao xem xét thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 34 sắp tới sẽ diễn ra vào tháng 6/ 2019 tại Băng cốc, Thái Lan.



Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà dẫn đầu đã tích cực tham gia các hoạt động của Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao nỗ lực của nước chủ nhà Thái Lan trong việc đề xuất những ưu tiên của Cộng đồng. Thứ trưởng khẳng định n
ăm 2019 và 2020 là các năm bản lề của ASEAN khi tất cả các cơ quan chuyên ngành tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của giai đoạn trước và chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo, hướng tới việc đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025 và mục tiêu của Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội. Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thư ký ASEAN và các quan chức phụ trách Cộng đồng đã có những thảo luận sâu nhằm định hướng cho các cơ quan chuyên ngành để việc đánh giá được thực chất và dễ dàng xác định hơn các hoạt động ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo. Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ quá trình đánh giá này một cách tích cực nhất với trò là Phó Chủ tịch và Chủ tịch ASEAN lần lượt trong năm 2019 và 2020. Đối với các văn kiện trình Cấp cao ASEAN thông qua trong năm 2019, Thứ trưởng ủng hộ và khẳng định đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, hướng vào các vấn đề đang được quan tâm và cần có hành động kịp thời. Thứ trưởng nhấn mạnh thêm, thúc đẩy việc giải quyết những vấn đề này, đặc biệt là vấn đề môi trường, ứng phó với thảm hoạ và thiên tai, thúc đẩy công tác xã hội sẽ là những nội dung cần tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các nước thành viên ASEAN cũng như giữa ASEAN và các nước đối tác./.

Vụ Hợp tác quốc tế,

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chiềng Mai, Thái Lan, 18/5/2019