Các dấu mốc 50 năm ASEAN
12:31 15/08/2020
Các dấu mốc 50 năm ASEAN
ASEAN – 50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1.            8/8/1967: ASEAN thành lập (gồm 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan).

2.            27/11/1971: Ký Tuyên bố về Khu vực Hòa bình, Tự do, Trung lập (ZOPFAN).

3.            24/2/1976: Hội nghị Cấp cao đầu tiên của ASEAN, ký Tuyên bố Hòa hợp ASEAN (Ba-li Concord I) và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

4.            07/01/1984: Bru-nây Đa-rút-xa-lem gia nhập ASEAN.

5.            28/1/1992: Thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN.

6.            23/7/1994: Thành lập Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

7.            28/7/1995: Việt Nam gia nhập ASEAN.

8.            15/12/1995: Ký Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không có Vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ).

9.            23/7/1997: Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN.

10.       1997: Thành lập cơ chế Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Chống tội phạm xuyên quốc gia.

11.       12/1997: Thành lập cơ chế Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3.

12.       15/12/1997: Thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020.

13.       1998: Thông qua Kế hoạch Hành động Hà Nội triển khai Tầm nhìn ASEAN 2020 trong giai đoạn 1999-2004.

14.       30/4/1999: Cam-pu-chia gia nhập ASEAN, hoàn thiện ý tưởng về ASEAN bao gồm tất cả 10 nước Đông Nam Á.  

15.       2000: Thông qua Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI).

16.       04/11/2002: ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

17.       08/10/2003: Ký Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II (Bali Concord II).

18.       14/12/2005 : Thành lập Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS).

19.       9/5/2006: Thành lập cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM).

20.       20/11/2007: Ký Hiến chương ASEAN (ASEAN Charter).

21.       1/3/2009: Thông qua Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015) gồm các Kế hoạch tổng thể trên 3 trụ cột (Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hóa – Xã hội).

22.       23/10/2009: Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) được thành lập.

23.       28/10/2010: Thông qua Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN.

Tháng 11/2011 : Thông qua “Tuyên bố Bali về Cộng đồng ASEAN trong Cộng đồng các Quốc gia Toàn cầu”.

24.       22/11/2015: Thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể trên cả 3 Cộng đồng giai đoạn 2016-2025.

25.       31/12/2015: Thành lập Cộng đồng ASEAN.

26.       06/9/2016 : Thông qua Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN 2025 và Chương trình công tác triển khai Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn III (2016-2020).

27.       8/8/2017: Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.
Hiện ASEAN là đối tác quan trọng của nhiều nước và tổ chức khu vực quốc tế, nhất là 11 Đối tác Đối thoại và ASEAN khởi xướng và đóng vai trò dẫn dắt trong nhiều khuôn khổ hợp tác quan trọng của khu vực như ASEAN+1, ASEAN+3, ARF, EAS, ADMM+)./.

Tài liệu các dấu mốc ASEAN tải về ở đây: Các dấu mốc ASEAN - Rev (30.6.2017) - FINAL.doc