Khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự – Tài liệu trong cộng đồng ASEAN