Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại: Liệu có khả quan