Tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong công tác phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia