Biểu tình Hong Kong có chấm dứt sau tuyên bố rút lại luật dẫn độ