Đầu tư vào thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo sẽ đạt 180 tỷ USD vào năm 2020