Hà Nội thí điểm ghi hình, xử phạt người xả rác ở phố đi bộ Hồ Gươm