Hơn 5000 người đi bộ kêu gọi “đã uống rượu bia không lái xe”