MobiFone xây dựng nền tảng phát triển hệ sinh thái số