Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên mổ nội soi tuyến giáp một lỗ