Lễ viếng và mở sổ tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Liên Hợp Quốc