Tổng thống Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về Syria