Tình hữu nghị thủy chung – tài sản vô giá của hai nước Việt-Nga