Việt Nam tham dự Hội chợ triển lãm du lịch SATTE 2018 tại Ấn Độ