Canada mong muốn tăng quan hệ với ASEAN

“Là một quốc gia Thái Bình Dương, Canada tự hào cùng các đối tác Đông Nam Á thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho mọi người dân trong...

asean window